Image thumbnail

Blog

Hướng dẫn nhập liệu

BLOG

Những bài viết trong mục này được nhập liệu ở đây

Thêm mới

Chỉnh sửa. Nhớ chọn đúng danh mục bên phải,

TRANG CHỦ, VỀ DANNYGREEN, CỬA HÀNG, LIÊN HỆ

Những bài viết trong mục này được nhập liệu ở đây

SẢN PHẨM

Sản phẩm được thêm mới, chình sửa giá, số lượng, chọn danh mục sản phẩm.

ĐƠN HÀNG

Quản lý đơn hàng

BÁO CÁO

Xem báo cáo

Post a Comment